Edvard Munch er den mest kjente norske maleren i utlandet. Han ble født i 1893, og levde til 1944. Kunsten hans er ekspresjonistisk. Ekspresjonistisk kunst uttrykker kunstnerens følelser. Verkene kan vise en forvridd, subjektiv versjon av verden, og Munch var en av de første malerne som benyttet denne uttrykksformen.

Barndom og oppvekst

Edvard Munch var sønn av legen Christian Munch, og hadde kunstinteressert slekt på begge sider av familien. Noen påstår likevel at talentet hans kommer fra morens slekt. Han ble født på Løten i Hedmark. Faren var militærlege i Løten på den tiden. I 1864 fikk faren jobb som korpslege ved Akershus slott og festning, derfor flyttet familien til Christiania. Der bodde de ikke langt fra festningen. Munch hadde fire søsken. Han var nummer to i søskenflokken. Den yngste søsteren ble født i 1868. Moren ble syk etter fødselen, og døde i desember samme år. Morens yngre søster flyttet inn til dem for å hjelpe til. Familien flyttet til Pilestredet før moren døde, men i 1875 flyttet de enda en gang, denne gangen til østkanten. Faren slet med å tjene nok penger, men de led ingen nød. I 1877 døde den eldste av søstrene av tuberkulose. Edvard var også plaget av sykdom som barn, og fikk lite skolegang, ettersom han måtte være mye inne om vinteren.

Studier og utenlandsreiser

Munch gikk på teknisk skole i en periode, men i 1880 bestemte han seg for å bli maler. Han studerte både tegning og maleri, og prøvde seg innen mange ulike uttrykksformer. Han reiste også utenlandsk, og bodde blant annet i Berlin. Der bodde det også flere andre norske kunstnere, og de ble inspirert av hverandre. Munch hadde en utstilling i Berlin i 1892. Denne utstillingen ble ingen suksess. Maleriene hans ble tvert imot møtt med stor kritikk, og utstillingen ble stengt etter noen dager. Munchs kunst ble påvirket av morens og søsterens tidlige død. Farens religiøse grubleri og Munchs egen sykelighet som barn var også viktige faktorer som påvirket ham, og som vises gjennom flere av verkene.

Maleren Munch

Munch var aktiv som maler i mer enn 60 år, i en epoke som ofte kalles det store hamskiftet i europeisk kunst. Munch var innom både realistisk kunst og moderne, antinaturalistisk stil. Han ble påvirket av syntetismen, og motivene hans var også inspirert av barndomsopplevelser og bohemelivet. Munchs kunst er ladet og har sterke uttrykk. Han oppnådde suksess allerede i ung alder, og ble en anerkjent kunstner. I 1933 ble Munch tildelt storkorset av St. Olavs Orden, i forbindelse med sin 70-årsdag.

Arven etter Munch

Munchs testamente viste at alle hans kunstneriske og litterære arbeider skulle tilfalle Oslo kommune, men søsteren skulle arve brevene og hundre trykk. Både Munchs søster og niese fikk dessuten et betydelig pengebeløp. Testamentet nevnte ikke Ekely, så huset gikk til arvingene, som senere solgte stedet til Oslo kommune. Det ble vurdert å gjøre om bygget til museum, men det ble i stedet revet til fordel for en parkeringsplass. Museet ble i stedet lagt til Tøyengata, og ble åpnet til Munchs hundreårsjubileum i 1963.
Munchs gave til kommunen inkluderte 1100 malerier, 15 500 grafiske blad, seks skulpturer og 4700 tegninger, i tillegg til grafiske plater og ulike gjenstander. Denne gaven utgjør litt over halvparten av Munchs samlede produksjon, og har i dag en verdi på mange titalls milliarder kroner. Noen av gjenstandene og verkene er utstilt, mens rundt 900 malerier sjelden vises fram, ettersom de enten er i dårlig forfatning, er skissepreget og uferdige, eller fordi de er andre varianter av mer kjente malerier og verker. Munchs tekstmateriale omfatter omtrent 13 000 sider tekst, og inkluderer dagbøker, brev, utkast til brev, utstillingslister og notater. Omtrent 90 % av dette materialet tilhører Munchmuseet.