Munch er kjent verden over, og er utvilsomt en av de største norske malerne. Selv om enkelte andre malere fra Norge har hatt internasjonal suksess, kan ingen sammenlignes med Munch. Munch hadde også stor påvirkning på sin samtidskunst, og han inspirert mange kunstnere i ettertid.

En tidlig ekspresjonist

Selv om Munch begynte med naturalisme og realisme, og malte realistiske malerier, var det som ekspresjonist han gjorde størst inntrykk på kunstverdenen. Ekspresjonismen handler ikke om å gjengi detaljer korrekt, det handler bare om å vise kunstnerens følelser. Kunstneren skal male motivet slik han eller hun føler det. Ekspresjonismen var i sin tidlige barndom da Munch levde, og han var en av de første som malte i denne stilen. Da Munch begynte å eksperimentere med ekspresjonismen, bodde han delvis i Tyskland.
Munch hadde stor innflytelse på den tyske ekspresjonismen, selv om den første utstillingen hans i Berlin fikk en dårlig mottakelse av kunstkritikerne. Utstillingen inkluderte tidlige verker fra ”Livsfrisen”, som ”Kyss”, ”Melankoli”, ”Angst”, ”Aften på Karl Johan” og ”To mennesker”. Men utstillingen ble en skandale, og ble stengt etter bare en uke. Kunstkritikerne likte ikke den nye stilen, og følte at verkene var uferdige, men noen av Munchs beste malerier er malt i nettopp denne stilen, og de appellerer til folk også i dag. Lukkingen førte til protester fra andre unge kunstnere, og flere av dem lot seg senere inspirere av Munchs stil.
”Livsfrisen” ble videreutviklet i de kommende årene, blant annet med ”Skrik”, som var Munchs ekspresjonistiske gjennombruddsverk. Senere fulgte ”Vampyr”, ”Madonna”, ”Stemmen”, ”Aske” og ”Livets Dans”. Disse fem verkene viser Munchs eiendommelige kvinnesyn. Det verket som viser dette aller best, er kanskje ”Kvinnen i tre stadier”, som ble malt i 1894. Under en ny utstilling i Berlin i 1902, omfattet” Livsfrisen” 22 motiver.

Gjensidig inspirasjon

Edvard Munch og skulptøren Gustav Vigeland hadde en gjensidig respekt, og inspirerte hverandre. Vigeland jobbet med en skrikende figur året før Munch malte ”Skrik”, og dette kan ha vært med på å inspirere Munck. Munchs verk ”Menneskeberget” har også likhetstrekk med monolitten av Vigeland. De to bodde i Berlin i samme tidsrom. De bodde til og med på samme hotell i flere måneder. Flere andre norske kunstnere bodde også i Berlin på samme tid, og alle inspirerte hverandre gjensidig.

Munchs stilarter

Munch var innom mange stilarter gjennom karrieren. Han lot seg inspirere av mange malestiler, og var ikke redd for å eksperimentere og til og med blande stiler og teknikker. Malerier som ”Vår” og ”Portrettet av Hans Jæger” ble malt i 1889, og har begge en virkelighetsnær uttrykksform. Andre malerier av Munch viser innflytelse fra impresjonismen, pointillismen og symbolismen. Maleriet Det syke barn bryter med Munchs tidlige naturalistiske stil. Originalverket ble malt i 1885-86, men motivet ble gjentatt flere ganger. Inspirasjonen til dette maleriet er tydelig, ettersom Munch mistet sin eldre søster av sykdom. Flere av Munchs verk er inspirert av nordisk melankoli og naturmystikk. Fjordnaturen i Åsgårdstrand er ofte motivet i disse verkene. Gode eksempler på dette er bildene ”Aftenstund” og ”Stormen”.
I 1894 begynte Munch også med grafikk, som etsing, litografi og tresnitt. Han var spesielt revolusjonerende innen tresnitt, og laget blad av ”Det syke barn”, ”Kyss” og ”Madonna”, som i dag har svært høy verdi. Munch produserte mer enn 700 grafiske verker, inkludert 200 etsinger, 140 tresnitt og litografier. Disse verkene er nært knyttet til malerier. Munchs innflytelse på samtiden og ettertiden var stor, og mange av verkene hans har blitt ikoniske. ”Skrik” er for eksempel et motiv som er kjent over hele verden.