Munchs kvinnesyn kommer fram i flere av maleriene han laget. Maleriene hans framstiller kvinner enten som sanselige og lidende eller som farlige vampyrer. Et av de mest kjente kvinnemotivene fra Munch er ”Madonna”. Motivet finnes i fem originalversjoner, malt mellom 1894 og 1895. Alle versjonene er malt med olje på lerret. To av maleriene er i privat eie, de tre andre tilhører museer. Munchmuseet i Oslo, Nasjonalgalleriet i Oslo og Hamburger Kunsthalle har hver sin versjon. I tillegg til de fem maleriene laget Munch også grafiske blad med det samme motivet.

Versjonene

Versjonen som henger på Munchmuseet i Oslo ble malt i 1894. Maleriet er 90×68 cm. Denne versjonen ble stjålet i 2004, sammen med en versjon av ”Skrik”. Begge bildene ble funnet igjen to år senere. Versjonen som henger i Hamburg ble malt i 1895. Den er 90×71 cm i størrelse, og har litt lysere farger enn de andre versjonene. De litografiske trykkene finnes i to ulike størrelser. Noen av dem er kolorert etterpå. Flere av litografiene er utstilt, blant annet på Ohara Museum of Art.

Motivet

”Madonna” viser en kvinneskikkelse med flommende hår og lukkede øyne. Hun ser ut til å være i transe, søvn eller ekstase. Det er ulike teorier om hva kvinnen representerer. Noen har hevdet at det er Jomfru Maria, mens Munch brukte ulike titler på maleriet, og han var ingen religiøs maler. Han var heller ingen religiøs person. Modellen på maleriet er Dagny Juel-Przybyzewska, og maleriet viser antakelig Munchs beundring for henne. Noen tolker motivet som en sterk, uavhengig kvinne, andre tolker henne som en demon. Noen ser seksuelle aspekter i motivet, mens atter andre ser likhetstrekk med religiøse verker. Kvinnen på maleriet utstråler ro, styrke og avstand, og det er usikkert om hun står oppreist på bildet, eller om hun ligger i en seng, og betrakteren ser henne ovenfra. I noen av litografiene, spesielt versjonene i svart-hvitt, føles motivet mer dystert og mørkt. I de malte versjonene har kvinnen en rød ring rundt hodet, og lyset skinner på henne. Den røde ringen tolkes både som blod og som en glorie, alt etter hva betrakteren leser i bildet.

Tyveri av bildet

Ulike versjoner av ”Madonna” har blitt stjålet gjennom årene. I 1990 ble en av versjonene, samt tre andre kunstverk, stjålet fra Galleriet Kunsthuset i Oslo. Tre av kunstverkene ble funnet i et privat hjem i Drammen tre måneder senere. Det fjerde ble funnet dagen før i et annet privathus. Munchmuseets versjon av maleriet ble stjålet i 2004, sammen med en versjon av ”Skrik”. Bildene ble funnet to år senere. ”Madonna” hadde et hull på 2,5 cm, men dette hullet kunne repareres, og maleriet kunne reddes.

Salg og frimerke

I 2010 ble en håndkolorert versjon av ”Madonna” solgt for 1,25 millioner pund av auksjonshuset Bonhams i London. Det var til da det mest verdifulle litografiet som var solgt i Storbritannia. I 2013 ble ”Madonna” utgitt som frimerke, i forbindelse med at det var 150 år siden Munchs fødsel. Frimerket viste modellens hode, og var basert på en av Munchs litografier. ”Madonna” regnes som et av Munchs fineste verker, og er også et av de mest kjente motivene hans. Motivet inngår i bildeserien”Livsfrisen”