Edvard Munch er en av få kunstnere som nesten alle har et forhold til. Man trenger ikke engang å være interessert i kunst for å kjenne til maleriet ”Skrik”. Dette er kanskje Munchs aller mest kjente maleri, og ”Skrik” dukker til stadighet opp i populærkulturen, av og til på de mest uventede steder. Maleriet har for eksempel dukket opp i tegnefilmserien The Simpsons. ”Skrik” er kjent over hele verden, og representerer noe de fleste kan kjenne seg igjen i, og det er kanskje denne angstfølelsen, samt bildets enkle, men sterke stil som gjør inntrykk.

Munch i nyhetene

Munch dukker også opp i nyhetene med jevne mellomrom, enten det er snakk om bygging av nytt museum, eller det er snakk om salg av malerier eller litografiske verker av Munch. Noen av disse verkene har satt nye rekorder i salgssum, og har skapt overskrifter både i Norge og utlandet. Munch har også vært i nyhetene i forbindelse med at noen av maleriene har blitt stjålet. Heldigvis har de stjålne maleriene blitt gjenfunnet, og det har vært mulig å redde dem og stille dem ut for publikum igjen. Av og til har Munchnyhetene også vært av det komiske slaget, som debatten om hvordan navnet hans skal uttales. Noen insisterer på å si Munch med U, mens andre sier Monk. Noen hevder at bare uttalen med U er korrekt, mens andre hevder at Munch selv uttalte navnet med O. Ettersom Munch selv er død, er det ikke mulig å spørre ham personlig hva han foretrakk.

Munch i mange varianter

Et av kjennetegnene til Munch, var at han malte motivene sine flere ganger. Derfor finnes det flere varianter av de kjente motivene hans. Alle disse variantene er ekte, malt av Munch personlig. Noen ganger er forskjellene mellom bildene minimale, andre ganger er de store. Det er først og fremst motivene som var viktigst for Munch personlig som ble gjentatt flere ganger. Munch malte i mange ulike stiler, og han malte alt fra landskapsmalerier til portretter. Det er likevel som ekspresjonist han er mest kjent. Han klarte å fange sterke følelser på lerretet, som angst og melankoli. Han utviklet en rask maleteknikk, for i ekspresjonismen skal man uttrykke egne følelser, og i følge Munch kunne man bare gjøre det dersom man malte raskt, uten å tenke altfor mye.

Kritikk og suksess

Munch stilte ut noen verker i Norge som ung. Da malte han i realistisk og naturalistisk stil. De første ekspresjonistiske verkene hans ble utstilt i Berlin, og fikk en mildt sagt dårlig velkomst av kritikerne. Ingen av kritikerne hadde noen tro på den nye stilarten hans. Men Munch motbeviste sine kritikere. I motsetning til mange malere, oppnådde han suksess mens han levde, og ble anerkjent både av kritikere og gallerier. Han ble utnevnt til Ridder av St. Olavs orden, og fikk oppleve at kunsten hans ble utstilt av store gallerier.

Denne nettsiden

På denne nettsiden finnes mer informasjon både om Munchs liv, hans karriere og noen av mesterverkene hans. Munchs produksjon var veldig omfattende, og det er ikke mulig å skrive om alle verkene hans på denne nettsiden. Derfor fokuserer nettsiden på viktige og kjente malerier. Alle som vil lære mer om Munch anbefales å besøke Munchmuseet, eller lese bøker om Munch. Munch skrev også mange dagbøker. Noen av dem finnes tilgjengelig i museer. Munch var både en dyktig maler og en interessant person. Han skilte seg ut på mange måter, og han slet også delvis med indre problemer. Han kommer nok til å bli stående som en av tidenes største malere, både i Norge og i utlandet.